Bramki na schody

 

BARIERKA: NICOLAS

 

PRODUCENT: INDOWOODS

 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EUROPEJSKĄ: EN 1930:2000*

 

REGULOWANA SZEROKOŚĆ: OD 78,5CM DO 113,5CM

WYSOKOŚĆ: 75CM

 

BARIERKA WYKONANA Z DREWNA BUKOWEGO W POŁĄCZENIU Z DREWNEM EGZOTYCZNYM. NIE WYMAGA DODATKOWEGO WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI ALE NADAJE SIĘ W ŁATWY SPOSÓB MALOWAĆ ORAZ LAKIEROWAĆ

OTWIERANIE W OBYDWU KIERUNKACH

OPIS NA OPAKOWANIU W JĘZYKU POLSKIM

PROSTA INSTRUKCJA MONTAŻU - OBRAZKOWA

 

 

 

*EN 1930:2000

Symbol EN 1930 jest oznaczeniem normy przyjętej przez kraje europejskie dla wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać bramki i barierki ochronne dla dzieci w wieku do 24 miesięcy z przeznaczeniem do wykorzystania w domu.

Elementy blokujące oraz mocujące bramkę w przejściu powinny być odpowiednio mocne i wytrzymałe oraz wykluczać możliwość manewrowania nimi przez dziecko w wieku do 24 miesięcy. W ramach standardu
EN 1930 bramki poddawane są tzw. testom uderzeniowym, które symulują sytuację, kiedy rozpędzone dziecko wpada na bramkę. Aby bramka przeszła ten test, musi bezwzględnie pozostać w przejściu po uderzeniu.

Spełnienie wymogów standardu EN 1930 daje również gwarancję, że żadna z bramek nie wywoła ryzyka unieruchomienia palców, głowy lub innych części ciała dziecka. Pod uwagę brane jest także ryzyko zadławienia drobnymi częściami. Wymogi standardu EN 1930 dotyczą też progów, wysokości bramki oraz takiego wykonania bramki, aby mieć pewność, że dziecko w wieku do 24 miesięcy nie będzie się po niej wspinać.